Δρ Ελένη Καπρέλη

Καθηγήτρια

Γραφείο: 225
Τηλέφωνο: 22310 60235
E-mail: ekapreli@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Φυσικοθεραπεία και Κινητικοαισθητική Αξιολόγηση των Μυοσκελετικών Κακώσεων”.

Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου “Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης”.

Διευθύντρια του ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Π.Θ.

Επιστημονική Υπεύθυνη σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ).

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής πιστοποίησης του «Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή- Ειδικού Άσκησης» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Η Δρ Ελένη Καπρέλη είναι Καθηγήτρια στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει Μεταπτυχιακό (1996) από το Πανεπιστήμιο του  Nottingham, UK και Διδακτορικό (2006) τίτλο από το ΕΚΠΑ και ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στην Αθλητική Φυσικοθεραπεία και στους μηχανισμούς ανάπτυξης δυσλειτουργίας σε ασθενείς με νευρομυοσκελετικές διαταραχές. Στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης έχει παρακολουθήσει πλήθος μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξειδικευμένων κλινικών σεμιναρίων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 peer reviewed επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με πάνω από 1500 ετεροαναφορές και 19 h-index. Έχει υπάρξει κύρια ερευνήτρια ή μέλος ερευνητικών ομάδων (https://www.researchgate.net/profile/Eleni_Kapreli) σε διάφορα ερευνητικά έργα και έχει λάβει την Ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Curie Fellowship. Είναι διευθύντρια του Ερευνητικού εργαστηρίου Κλινική Φυσιολογία της Άσκησης και Αποκατάστασης του Π.Θ, Διευθύντρια του ΠΜΣ «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Π.Θ, Επιστημονική Υπεύθυνη σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ), και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής πιστοποίησης του «Αθλητικού Φυσικοθεραπευτή- Ειδικού Άσκησης» του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.

Βιογραφικό – Δρ Καπρέλη Ελένη

Δευτέρα: 14:00-15:00
Τετάρτη: 10:00-12:00

Δρ Σιαμάγκα Ελένη

Καθηγήτρια

Γραφείο: 228
Τηλέφωνο: 22310 60210
E-mail: esiamaga@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο «Χειρουργική Νοσηλευτική – Διαχείριση Φροντίδας στις Φυσικοχημικές κακώσεις».

Εισηγήτρια στο Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής.

Μέλος  Συμβουλίου Ένταξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η κ. Ελένη Σιαμάγκα γεννήθηκε στο Μοσχοπόταμο Πιερίας (Κατερίνης).

Εκπαίδευση: Διαθέτει δύο Πτυχία: Νοσηλεύτριας και Επισκέπτριας του Ε.Ε.Σ. Πτυχίο Νοσηλευτικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τμήμα Νοσηλευτικής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Επαγγελματική Εμπειρία: Νοσηλεύτρια σε Νοσοκομεία. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στον ΕΕΣ. Τομεάρχης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας στον ΕΕΣ.

Διδακτικό Έργο:  Διδάσκει θεωρητικά και Εργαστηριακά μαθήματα στο Πρόγραμμα Σπουδών Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κλινικό/ Εργαστηριακό Έργο: Εκπαιδεύει φοιτητές Νοσηλευτικής στη Χειρουργική Κλινική και στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.

Δημοσιεύσεις: Δημοσιεύσεις σε έγκριτα ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά.  Ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια με κριτές και πρακτικά.

Συγγραφικό Έργο: Βιβλία (1), Διδακτικές Σημειώσεις (4), Κεφάλαια σε Συλλογικούς Τόμους – Επιμέλεια (4)

Διοικητικό, Οργανωτικό Έργο:

Είναι Μέλος του Συμβουλίου Ένταξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Είναι Εισηγητής του Προγράμματος Σπουδών Νοσηλευτικής (Λαμία)

Διετέλεσε Αντιπρύτανης για Ακαδημαϊκά και Φοιτητικά Θέματα και Αναπληρωτής Πρύτανη (Προέδρου) του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, Αναπληρωτής Κοσμήτορα/Διευθυντή ΣΕΥΠ, άσκησε χρέη Κοσμήτορα/Διευθυντή ΣΕΥΠ.

Ως μέλος ΔΕΠ διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής, Υπεύθυνος (Διευθυντής) Τομέα Ειδικών Μαθημάτων, Πρόεδρος και μέλος διάφορων Επιτροπών.

Βιογραφικό – Δρ Σιαμάγκα Ελένη

Τρίτη: 09:00-10:00
Τετάρτη: 10:00-12:00

Δρ Νικόλαος Στριμπάκος

Καθηγητής

Γραφείο: 216
Τηλέφωνο: 22310 60203, 60227
E-mail: nikstrimp@uth.gr, nikstrimp@gmail.com

Πρόεδρος Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Καθηγητής α’ βαθμίδας του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Φυσικοθεραπεία – Ανάπτυξη Τεχνικών Αντικειμενικής Αξιολόγησης Μυοσκελετικών Δομών”.

Διευθυντής Ερευνητικού Ινστιτούτου “Αποκατάστασης και Ευεξίας” ΠΕΚ ΙΑΣΩΝ

Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Αξιολόγηση της Υγείας και της Ποιότητας Ζωής”.

Μέλος Συμβουλίου Ένταξης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μέλος Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μέλος Συμβουλίου Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο Δρ Νικόλαος Στριμπάκος είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης (Honorary contract – Research Associate) στο Πανεπιστήμιο του Manchester στη Μεγάλη Βρετανία και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει Μεταπτυχιακό (2000) και Διδακτορικό (2004) τίτλο από το Πανεπιστήμιο του  Manchester και ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στην μυοσκελετική αξιολόγηση και αποκατάσταση. Είναι Πρόεδρος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου “Αποκατάστασης και Ευεξίας” του ΠΕΚ ΙΑΣΩΝ και Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου “Αξιολόγηση της Υγείας και ποιότητας ζωής”. Έχει διετελέσει Αντιπρύτανης Ακαδημαικών Υποθέσεων στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και Διευθυντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Στερεάς Ελλάδας. Στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης έχει παρακολουθήσει πλήθος μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξειδικευμένων κλινικών σεμιναρίων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 60 peer reviewed επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά με πάνω από 1800 ετεροαναφορές και 22 h-index. Έχει υπάρξει κύριος ερευνητής ή μέλος ερευνητικών ομάδων (https://www.researchgate.net/profile/Nikolaos_Strimpakos) σε διάφορα ερευνητικά έργα καθώς και αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων αλλά και προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος των ομάδων εργασίας Education Matters Working Group και Foundation Working Group του Ευρωπαϊκού Τμήματος της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT-ER) και Εθνικός Αντιπρόσωπος (National Delegate) της European Society for Shoulder and Elbow Rehabilitation (EUSSER).

Βιογραφικό – Δρ Στριμπάκος Νικόλαος
CV – Dr. Strimpakos Nikolaos


Δευτέρα: 10:00-11:00
Τρίτη: 09:00-10:00
Τετάρτη: 09:00-10:00
Πέμπτη: 09:00-10:00

Δρ Ελένη Κορτιάνου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Γραφείο: 224
Τηλέφωνο: 22310 60246
E-mail: ekortianou@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Κλινική Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία”.

Μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης”.

H Δρ Ελένη Κορτιάνου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο την κλινική αναπνευστική φυσικοθεραπεία. Έχει πτυχίο Φυσικοθεραπείας (1994) από το ΤΕΙ Αθήνας, Μεταπτυχιακό (1997) τίτλο από το Πανεπιστήμιο του East London και Διδακτορικό τίτλο (2015) από το ΕΚΠΑ. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην παιδαγωγική εκπαίδευση (1999) από την ΠΑΤΕΣ. Το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον της αφορά στην αξιολόγηση και αποκατάσταση χρόνιων και οξέων αναπνευστικών προβλημάτων που χρήζουν αντιμετώπισης και θεραπευτικής παρέμβασης. Έχει παρακολουθήσει πλήθος μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξειδικευμένων κλινικών σεμιναρίων. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με πάνω από 270 ετεροαναφορές (h index: 9). Είναι αξιολογητής διεθνών περιοδικών και ερευνητικών προτάσεων. Διδάσκει στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμ. Φυσικοθεραπείας. Διαθέτει πλούσια κλινική επαγγελματική εμπειρία και έχει διατελέσει μέλος επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Βιογραφικό – Δρ Ελένη Κορτιάνου
CV – Dr Kortianou Eleni

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:

Δρ Αριστείδης Βασιλόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 219
Τηλέφωνο: 22310 60208
E-mail: vasilopoulosa@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Κοινοτική Νοσηλευτική με Έμφαση στην Προνοσοκομειακή Φροντίδα”.

O Δρ Αριστείδης Βασιλόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το επιστημονικό του ενδιαφέρον εστιάζεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Το ερευνητικό και συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά με το σύστημα κριτών, πλήθος ανακοινώσεων σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια καθώς και  συγγραφική επιμέλεια  επιστημονικών βιβλίων. Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης και πιστοποιημένος ανανήπτης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης.

Βιογραφικό – Δρ Βασιλόπουλος Αριστείδης

Δευτέρα: 09:00-11:00
Τρίτη: 09:00-11:00
Τετάρτη: 12:00-14:00
Πέμπτη: 10:00-12:00

Δρ Ζαχαρίας Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 217
Τηλέφωνο: 22310 60207
E-mail: zdimitriadis@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Εφαρμοσμένη Κλινική Φυσικοθεραπεία σε Μυοσκελετικές Παθήσεις”.

Υπέυθυνος Τμ. Φυσικοθεραπείας στο ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Υπεύθυνος βιβλιοθήκης

Μέλος της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών.

Μέλος της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Ο Δρ Ζαχαρίας Δημητριάδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Απέκτησε Πτυχίο Φυσικοθεραπείας από το ΤΕΙ Αθήνας (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής) το 2005, Μεταπτυχιακό (MSc) στην Φυσικοθεραπεία (νευρολογική κατεύθυνση) από το Πανεπιστήμιο του Cardiff το 2008 και Διδακτορικό (PhD) από την Σχολή Εφαρμοσμένης Ιατρικής του Πανεπιστήμιου του  Manchester το 2011. Έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στην αποκατάσταση μυοσκελετικών παθήσεων, στον κινητικό έλεγχο νευρολογικών και μυοσκελετικών ασθενών, στην ανάπτυξη εργαλείων αξιολόγησης μυοσκελετικών ασθενών και στην μελέτη του σπονδυλικού πόνου https://www.researchgate.net/profile/Zacharias Dimitriadis.

Βιογραφικό – Δρ Δημητριάδης Ζαχαρίας

Δευτέρα:
Τρίτη: 12:00-14:00
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:

Δρ Ασημάκης Κανελλόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 224
Τηλέφωνο: 22310 60234
E-mail: akanellopoulos@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Φυσικοθεραπεία – Μηχανική των Μυοσκελετικών Δυσλειτουργιών”.

Ο Δρ Ασημάκης Κ. Κανελλόπουλος είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει βασικό Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (1997) από το ΤΕΙ Αθηνών, Μεταπτυχιακό (2004) με Διάκριση  (Distinction) στη Βιομηχανολογία (Bioengineering) και Διδακτορικό τίτλο (2011) στην Εμβιομηχανική (Biomechanics) από τη Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου  Strathclyde της Σκωτίας. Έχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στην Εμβιομηχανική και την ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης με έμφαση στα κινητικά και κινηματικά χαρακτηριστικά της. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Προηγμένη Φυσικοθεραπεία” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το μάθημα “Αξιολόγηση της Ανθρώπινης Κίνησης και Δραστηριότητας”. Είναι μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Physiotherapy Assessment and Quality of Life” του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Δευτέρα: 18:00-20:00
Τρίτη: 10:00-12:00

Δρ Θωμάς Μπέσιος

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 221
Τηλέφωνο: 22310 60298
E-mail: tbesios@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Νευρολογική Φυσικοθεραπεία Ενηλίκων”.Τρίτη: –
Τετάρτη: –

Δρ Γεώργιος Παράς

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 223
Τηλέφωνο: 22310 60234
E-mail: gparas@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Φυσικοθεραπευτική Προσέγγιση Παιδιών με Νευρολογικές Διαταραχές”.

Μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Ανθρώπινη Δραστηριότητα και Αποκατάσταση”.

Μέλος της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών και της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.

Υπεύθυνος Κλινικής Φυσικοθεραπείας στη Νευροαποκατάστση.

Ο Γιώργος Παράς είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατέχει Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (1996) από τη Σχολή Φυσικοθεραπείας της Εθνικής Ακαδημίας Αθλητισμού «Βασίλ Λέβσκι» της Σόφιας και Διδακτορικό τίτλο (2002) από το Ίδιο Πανεπιστήμιο – έδρα “Κινησιοθεραπεία & Αποκατάσταση”. Δραστηριοποιείται στον τομέα της Παιδιατρικής Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας. Είναι μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης και έχει διατελέσει μέλος ερευνητικών ομάδων σε ερευνητικά έργα. Επίσης, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΣΦ. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, έχει διατελέσει ομιλητής, μέλος επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών συνεδρίων και έχει συμμετάσχει σε πλήθος μετεκπαιδευτικών μαθημάτων και εξειδικευμένων κλινικών σεμιναρίων. Διδάσκει στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμ. Φυσικοθεραπείας. 

Βιογραφικό – Γιώργος Παράς, Ph.D.

Δευτέρα: 12:00-13:00
Τρίτη: 12:00-13:00
Τετάρτη: 08:30-12:00

Δρ Γαρυφαλλιά Πέπερα

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραφείο: 217
Τηλέφωνο: 22310 60207
E-mail: gpepera@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Κλινική Φυσικοθεραπεία Καρδιαγγειακών Παθήσεων”.

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ερευνητικού Εργαστηρίου “Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης”

Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

Η Δρ Γαρυφαλλια Πέπερα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει βασικό Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (2003) από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Είναι Διδάκτωρ (2011) του Πανεπιστημίου Essex, Μεγάλης    Βρετανίας στην Καρδιακή Αποκατάσταση και πτυχιούχος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (2005) Αθλητικής Αποκατάστασης στα 3 Πανεπιστήμια του Glasgow, Μεγάλης Βρετανίας. Είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο περιλαμβάνει δημοσιευμένες εργασίες και περιλήψεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ομιλίες και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, πλήθος παρουσιάσεων και διαλέξεων, καθώς και επιστημονικές διακρίσεις https://www.researchgate.net/profile/Garyfallia_Pepera. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (Physiotherapy, Aging Clinical and Experimental Research, Medical Research Archives). Έχει παρακολουθήσει πλήθος μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξειδικευμένων σεμιναρίων στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Έχει αποτελέσει ιδρυτικό μέλος και είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος επιστημονικού τμήματος Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας – Αποκατάστασης του ΠΣΦ. Είναι μέλος ελληνικών (Τμήμα Καρδιαγγειακής  και  Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης,  ΠΣΦ) και διεθνώς αναγνωρισμένων Επιστημονικών Εταιριών μεταξύ αυτών της British Association for Cardiac Rehabilitation  (BACPR) και European Association of Preventive Cardiology (EAPC).

Βιογραφικό – Δρ Πέπερα Γαρυφαλλιά
CV – Dr Pepera Garyfallia

Τρίτη: 12:00-16:00
Τετάρτη: 10:00-12:00
Πέμπτη: 14:00-16:00

Δρ Σάββας Σπανός

Επίκουρος Καθηγητής

Γραφείο: 221
Τηλέφωνο: 22310 60298
E-mail: sspanos@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Φυσικοθεραπεία – Λειτουργικότητα και Κινησιοθεραπευτική Προσέγγιση Αυχενικής Μοίρας Σπονδυλικής Στήλης”.

Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου «Ανθρώπινη Δραστηριότητα και Αποκατάσταση».

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus.

Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

Ο Δρ Σάββας Σπανός είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Κατέχει Πτυχίο Φυσικοθεραπείας (1992) από το ΤΕΙ Αθηνών, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (2003) από την Σχολή Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας του Πανεπιστημίου Greenwich, UK και Διδακτορικό Τίτλο (2018) από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Παρουσιάζει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στη μυοσκελετική αξιολόγηση και αποκατάσταση παθήσεων της σπονδυλικής στήλης καθώς και στην ανθρώπινη ιδιοδεκτικότητα και ισορροπία. Διατελεί Αναπληρωτής Διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου “Ανθρώπινης Δραστηριότητας και Αποκατάστασης”. Διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει διατελέσει εκπαιδευτής στο Τμήμα Σπονδυλικής Στήλης της ΕΕΕΦ. Έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης έχει παρακολουθήσει πλήθος μεταπτυχιακών μαθημάτων και εξειδικευμένων κλινικών σεμιναρίων. Έχει υπάρξει μέλος ερευνητικών ομάδων και παρουσιάζει πλούσιο κλινικό έργο.

Βιογραφικό – Δρ Σπανός Σάββας
CV – Dr Spanos Savvas

Τρίτη: 10:00-12:00 & 18:00-19:00
Τετάρτη: 11:00-14:00

Δρ Παναγιώτης Τρίγκας

Λέκτορας

Γραφείο: 215
Τηλέφωνο: 22310 60222
E-mail: trigkas@uth.gr

Μόνιμο μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με γνωστικό αντικείμενο “Φυσικοθεραπεία”.

Μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου “Ανθρώπινη Δραστηριότητα και Αποκατάσταση”.

Μέλος της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης.

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή: