Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής Αποφοίτων στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cL-AMcwX9kSQpFyUdmJSlf3T5WxMD7JHj-5rmsdM5EZUNjcySVVNWFlaNFBSUVNWS0NIRjM5WkkxQS4u

Με την ηλεκτρονική Αίτηση Αποφοίτου η διαδικασία απλοποιείται. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμπληρώσουν πολύ γρήγορα τα στοιχεία τους, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα στη βάση δεδομένων του Γραφείου Διασύνδεσης, γεγονός που διευκολύνει και τις Γραμματείες καθώς δεν χρειάζεται να αποστέλλονται οι φόρμες εγγραφής ούτε με mails ούτε ταχυδρομικώς.