Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας

3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, τ.κ. 35132, Λαμία
Τ. 22310 60176, 60177
Fax: 22310 33945
e-mail: g-physio@uth.gr

Υπεύθυνη Γραμματείας

κα. Καπράνα Κωνσταντίνα
Τ. 22310 60176
e-mail: kkaprana@uth.gr

Υπάλληλος Γραμματείας

κος. Δημήτριος Τσιλαλής
Τ. 22310 60177
e-mail: dtsilalis@uth.gr

Υπάλληλος Γραμματείας

κα. Βίκυ Γιαννιώτη
Τ. 22310 60179
e-mail: vgiannioti@uth.gr

Ώρες Εξυπηρέτησης Φοιτητών: Καθημερινά 11:00-13:00

Διεύθυνση:

3ο χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών 
Τ.Κ. 35132, Λαμία