Καθ. Νικόλαος Στριμπάκος (Πρόεδρος)
Δρ Ελένη Κορτιάνου (Μέλος)
Δρ Ιωάννης Πουλής (Μέλος)
Δρ Ασημάκης Κανελλόπουλος (Αναπλ. μέλος)