Το δίκτυο τηλεματικής Π.Θ. εξασφαλίζει την πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω της ιστοσελίδας https://webmail.uth.gr

Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: https://it.uth.gr/services/email

Μέσω της υπηρεσίας, οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες τους, να υποβάλλουν δηλώσεις μαθημάτων ηλεκτρονικά κ.ά. ΠΡΟΣΟΧΗ: απαιτείται σύνδεση VPN αν είσαστε εκτός δικτύου Π.Θ.

ΕΙΣΟΔΟΣ στη ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ (έκδοση Unitron)

Παλιά Υπηρεσία:

Οι Φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από την ιστοσελίδα του Π.Θ. (it.uth.gr)  επιλέγοντας Φοιτητής > UniStudent > Είσοδος στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Οι Καθηγητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία από την ιστοσελίδα του Π.Θ. (it.uth.gr)  επιλέγοντας Μέλος ΔΕΠ > Classweb > Είσοδος στην Υπηρεσία.

Η πλατφόρμα GUNet e-Class είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. Σκοπός του είναι η ενίσχυση της κλασσικής διδασκαλίας και η πρόσβαση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας https://eclass.uth.gr.

Τεχνική Υποστήρηξη: http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/eclass.asp, E-mail: eclasshelp@uth.gr

Το παλιό e-Class λειτουργεί πλήρως από τη διεύθυνση: http://eclass.teiste.gr

Από τις 24/09/2012 οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές όλων των Πανεπιστημίων της χώρας μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.
Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο).

Ιστοσελίδα Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας: http://academicid.minedu.gov.gr