Εκπρόσωπος του Τμήματος Φυσικοθεραπείας στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι η κ. Κορτιάνου Ελένη με αναπληρωτή τον κ. Κανελλόπουλο Ασημάκη.