Καπράνα Κωνσταντίνα

Υπεύθυνη Γραμματείας Τμ. Φυσικοθεραπείας
Τ. 22310 60176
e-mail: kkaprana@uth.gr

Δημήτριος Τσιλαλής

Υπάλληλος Γραμματείας Τμ. Φυσικοθεραπείας
Τ. 22310 60177
e-mail: dtsilalis@uth.gr

Βίκυ Γιαννιώτη

Υπάλληλος Γραμματείας Τμ. Φυσικοθεραπείας
Τ. 22310 60179
e-mail: vgiannioti@uth.gr