Ανακοινώνεται ότι, οι φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών Φυσικοθεραπείας (πρώην Τ.Ε.Ι.) που πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη Πρακτική Άσκηση στο Χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος από την Δευτέρα 18/9/2023 έως καιτην Παρασκευή 22/9/2023, στην Γραμματεία του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές που έχουν εκκρεμότητα μαθημάτων ειδικότητας στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο, μπορούν να υποβάλλουν κανονικά την αίτησή τους στις παραπάνω ημερομηνίες και να σημειώσουν τα εκκρεμή μαθήματα τα οποία οφείλουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς για να προχωρήσουν στην πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης. Τα μαθήματα ειδικότητας που εκκρεμούν, θα πρέπει να αναγράφονται από τον αιτούντα στην αίτησή του (όνομα οφειλόμενου μαθήματος).

Η απαιτούμενη αίτηση μπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος, στον σύνδεσμο «Χρήσιμα Έντυπα», στην ομάδα «Διάφορα Έντυπα» και υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Γραμματεία του Τμήματος.

Επιπλέον, οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέσω e–mail, αφού προηγουμένως έχουν υπογραφεί, από τον/την αιτούντα/σα, σκαναρισμένες στην Γραμματεία του Τμήματος (κ. Τσιλαλής Δημήτριος dtsilalis@uth.gr), στο ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ.

Η πρακτική δύναται να πραγματοποιηθεί σε:

Α) Δημόσια Νοσοκομεία. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει ο φοιτητής να έχει πραγματοποιήσει προσωπική επικοινωνία με το Νοσοκομείο από το οποίο να έχει δεχτεί θετική απάντηση.

Β) Ιδιωτικούς φορείς με χρηματοδότηση από τον ΟΑΕΔ. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει ο φοιτητής να έχει εντοπίσει τον Ιδιωτικό Φορέα μέσω προσωπικών επαφών και να έχει καταλήξει σε συμφωνία. Οι φοιτητές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν αυτή την δυνατότητα χρηματοδότησης, θα πρέπει στην αίτηση τους να αναγράφουν τα πλήρη στοιχεία του Ιδιωτικού Φορέα (οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας με αυτόν) και την λέξη ΟΑΕΔ ακριβώς δίπλα από τα στοιχεία του Φορέα.

Σημειώνεται ότι σε αυτό το ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν θα υπάρξει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Οι αιτούντες φοιτητές προτρέπονται 1) να επιλέγουν Φορείς που, πριν την αίτηση, έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους, 2) να επιλέγουν με αύξουσα σειρά ενδιαφέροντος,Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς σε συνολική κατάταξη: 1, 2, 3, 4, κτλ. (π.χ. 1. Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, 2. Ιδιωτικό Φ/Θ, όνομα ιδιοκτήτη, τηλέφωνο 3. Κέντρο Αποκατάστασης όνομα, τηλέφωνο κτλ.), 3) να μην ξεχνούν να σημειώνουν πάνω στην αίτηση τους την επιλογή ΟΑΕΔ όταν πρόκειται για ιδιώτη (εάν επιθυμούν αυτή).

Όλοι οι φοιτητές υποχρεωτικά θα πρέπει να διαθέτουν Α.Μ. ΙΚΑ και να εγγραφούν στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» μέσω του οποίου θα γίνεται η διαδικασία τοποθέτησης (σύνδεσμος: https://atlas.grnet.gr/).

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης