Ο Δήμος Λαμιέων, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας και το Δημοτικό Ωδείο Λαμίας από την Τρίτη 9 Απριλίου 2024 θα πραγματοποιήσουν ένα νέο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης το οποίο θα απευθύνεται σε άτομα Τρίτης Ηλικίας.

Το πρόγραμμα αυτό θα διεξάγεται στον χώρο του 2ου ΚΑΠΗ Λαμίας και θα έχει ως στόχο την μείωση του μυοσκελετικού πόνου, την βελτίωση της λειτουργικότητας και της γνωσιακής ικανότητας των συμμετεχόντων, μέσα από ομαδικό πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης, συνοδευόμενες από μουσική. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν ηλικιωμένοι που είναι μέλη του 2ου, αλλά και του 4ου ΚΑΠΗ Λαμίας. Η ενημέρωση για την υλοποίηση του προγράμματος θα γίνει την Παρασκευή 4/4/2024 και ώρες 10:00-12:00 το πρωί, στον χώρο του 2ου ΚΑΠΗ Λαμίας.

Οι συντελεστές του προγράμματος, Καπρέλη Ελένη- Καθηγήτρια, Διευθύντρια του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης, Π.Θ Σταυρούλα Μπότη – Καθηγήτρια Μουσικής Δημοτικού Ωδείου Λαμίας, Τρίγκας Παναγιώτης- Λέκτορας, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Π.Θ Τσεκούρα Μαρία- Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Π.Π Παρασκευή Μπίλικα – Υπ. Διδάκτορα Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Π.Θ Αικατερίνη Μιτσάκη – Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Φοιτήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Π.Θ. Πρόδρομος Κανελλόπουλος – Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής, Φοιτητής Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Π.Θ.