Στα πλαίσια της συνεργασίας του ερευνητικού εργαστηρίου Αξιολόγησης της Υγείας και Ποιότητας της Ζώης · Health Assessment and Quality of Life Research Laboratory-HAQL Lab του τμήματος Φυσικοθεραπείας, Π. Θεσσαλίας και της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης πραγματοποιήθηκε σεμινάριο επιμόρφωσης των εργαζόμενων της δομής «Ανάπτυξη και Ενίσχυση της Αυτοφροντίδας και της Ευημερίας του Προσωπικού σε περιβάλλοντα φροντίδας ατόμων με αναπηρίες – Ανάπτυξη και Ενίσχυση Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων».