Η κα Ελένη Κορτιάνου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος παρουσίσε την ομιλία με θέμα: “Εργαλεία εξ αποστάσεως αξιολόγησης της λειτουργικής ικανότητας, κατά τη διάρκεια και μετά την πανδημία COVID-19. Σκοπιμότητα και αξιοπιστία στην κλινική φυσικοθεραπευτική πρακτική”. 
Στο πλαίσιο της ομιλίας αναφέρθηκαν τα μέχρι σήμερα ερευνητικά διεθνή δεδομένα και παρουσιάστηκαν οι σχετικές μελέτες και δημοσιεύσεις του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Κλινικής Φυσιολογίας της Άσκησης και Αποκατάστασης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας. Ακολούθησε επικοδομητική συζήτηση και προτάσεις για μελλοντικές διατμηματικές συνεργασίες.