Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η αναβολή όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας έως και την Τρίτη 19-09-2023. Η επαναλειτουργία του τμήματος θα γίνει όταν είναι εφικτό, προκειμένου η προσέλευση των φοιτητών και του προσωπικού να γίνει με ασφάλεια