Παρακαλούνται οι φοιτητές του Προγράμματος εξομοίωσης που έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους να κάνουν αίτηση για βεβαίωση περάτωσης και να την αποστείλουν με υπογραφή στο g-physio@uth.gr