Προσκαλούνται οι φοιτητές του 2ου και 4ου εξαμήνου να συνδεθούν στην πλατφόρμα msteams του τμήματος την Πέμπτη 6-5-2021 και ώρα 09:45 για ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος κ. Ν. Στριμπάκο.

Σύνδεσμος: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ad38968991ddd4f99b2c3fa92019a83ae%40thread.tacv2/conversations?groupId=d26fa442-fe31-4f42-a4f5-4267fd8aa037&tenantId=3180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295