Συνέλευση Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Κορτιάνου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Πρόεδρος)
Στριμπάκος Νικόλαος, Καθηγητής (Αν. Πρόεδρος)

Μέλη:
Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια
Σιαμάγκα Ελένη, Καθηγήτρια
Πουλής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κανελλόπουλος Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Σπανός Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής
Πέπερα Γαρυφαλλιά, Επίκουρος Καθηγήτρια
Δημητριάδης Ζαχαρίας, Επίκουρος Καθηγητής
Παράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Μπέσιος Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής
Βασιλόπουλος Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τρίγκας Παναγιώτης, Λέκτορας

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ:
Μελίγγας Κωνσταντίνος

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ:
Κομιανού Λαμπρινή
Γώγου Βασιλική (αναπληρώτρια)

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών:
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι Υποψήφιων Διδακτόρων:
Μπίλικα Παρασκευή
Δημόπουλος Θεόδωρος (αναπληρωτής)

Διαπιστωτική Πράξη ανασυγκρότησης Συνέλευσης Τμ. Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αρ. πρωτ. xxx/xx.xx.2021