Συνέλευση Τμήματος Φυσικοθεραπείας

Ιωάννης Πουλής, Αναπληρωτής Καθηγητής (Πρόεδρος
Κορτιάνου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Αντιπρόεδρος)

Μέλη:
Στριμπάκος Νικόλαος, Καθηγητής
Καπρέλη Ελένη, Καθηγήτρια
Πουλής Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Κανελλόπουλος Ασημάκης, Επίκουρος Καθηγητής
Σπανός Σάββας, Επίκουρος Καθηγητής
Πέπερα Γαρυφαλλιά, Επίκουρος Καθηγήτρια
Δημητριάδης Ζαχαρίας, Επίκουρος Καθηγητής
Παράς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής
Μπέσιος Θωμάς, Επίκουρος Καθηγητής
Βασιλόπουλος Αριστείδης, Επίκουρος Καθηγητής
Τρίγκας Παναγιώτης, Λέκτορας
Θεοδώρου Χρήστος, Λέκτορας Εφαρμογών
Αλεξίου Κωνσταντίνος, Λέκτορας Εφαρμογών

Εκπρόσωπος ΕΔΙΠ:
Σούρλης Κωνσταντίνος
Μελίγγας Κωνσταντίνος (αναπληρωτής)

Εκπρόσωπος ΕΤΕΠ:
Αποστολόπουλος Σταύρος
Γώγου Βασιλική (αναπληρώτρια)

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών:
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών:
Δεν έχουν οριστεί

Εκπρόσωποι Υποψήφιων Διδακτόρων:
Δεν έχουν οριστεί

Διαπιστωτική Πράξη ανασυγκρότησης Συνέλευσης Τμ. Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αρ. πρωτ. 1368/23.11.2023