Στο πλαίσιο των Εντατικών Προγραμμάτων Μικτής Κινητικότητας (Blended Intensive Programmes) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Κινητικότητας Erasmus, έχει σχεδιαστεί σύμπραξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Τμήμα Φυσικοθεραπείας) με το Saponia University of Applied Sciences (Φινλανδία) και το Charles University of Prague (Τσεχία) για την εκπόνηση ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος στην Νευροαποκατάσταση.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 5 ημέρες (από 20/2/2023 έως και 24/2/2023) με 8ωρη καθημερινή διάρκεια και συνδυαστικά με εικονική συνιστώσα θα καταλήξει στην απονομή ECTS (περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την κατηγορία κινητικότητας στο: erasmus.uth.gr/gr/spoudes/βlended-intensive-programmes), είναι χρηματοδοτούμενο όσον αφορά τα ημερήσια έξοδα (70€ την ημέρα) και απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και μέλη ΔΕΠ.

Σημειώνεται ότι, από το Πανεπιστήμιο υποδοχής (Saponia University), θα υπάρξει μέριμνα για χαμηλού κόστους διαμονή και διατροφή.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμό τους, το εξάμηνο σπουδών τους και το ιδρυματικό email τους, μέχρι και την Κυριακή 16/10/2022 στο ακόλουθο link:

https://docs.google.com/document/d/1c0r0FFGx5epMAXnLlNu5ebki5Q3hoTq0MXZaYcqF0yo/edit?usp=sharing

Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος Erasmus

Δρ Σάββας Σπανός
Επίκουρος Καθηγητής