Αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα μας θα συμμετέχει στον διεθνή διαγωνισμό του ENPHE για την βράβευση της καλύτερης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Τμήμα μας θα συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία εργασία που θα επιλεχθεί μέσω αξιολόγησης ανάμεσα από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που ολοκληρώθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 1/8/2022 και 31/7/2023.

Παρακαλούνται όσοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία μεταξύ των παραπάνω ημερομηνιών και ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν για την συμμετοχή τους σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό και να εκπροσωπήσουν το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να στείλουν μία αγγλική περίληψη (το πολύ 300 λέξεων, χωρίς επισυναπτόμενα, 3-5 λέξεις-κλειδιά) στην γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (g-physio@uth.gr).

Στο αρχείο της περίληψης θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του φοιτητή, το e-mail του, το τηλέφωνό του, το ίδρυμα προέλευσης, το όνομα του εισηγητή, η ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της μελέτης, ο αριθμός πρωτοκόλλου από την έγκριση που πήρε από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας (εφόσον χρειάζεται) και εάν η εργασία ήταν προπτυχιακή η μεταπτυχιακή (και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες απαιτούνται βάση των οδηγιών του διαγωνισμού).

Η δομή της περίληψης θα πρέπει να είναι ως εξής: Introduction, Method, Results, Discussion, Conclusion. Στην περίληψη θα πρέπει να διατηρείται η ανωνυμία όσον αφορά τους συγγραφείς, το ίδρυμα, την χώρα, την πόλη κτλ. Η λίστα των αναφορών πρέπει να δίνεται ως επισύναψη. Το project δεν θα πρέπει να έχει δημοσιευτεί εκτός ιδρύματος σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό την στιγμή της υποβολής. Η μελέτη θα πρέπει να έχει αυθεντικότητα.

Η περίληψη θα πρέπει να σταλεί στην γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 30/6/2023.

Για κάθε κατηγορία (BSc ή MSc), η καλύτερη εργασία του διεθνή διαγωνισμού θα λάβει 150 ευρώ.

Περισσότερα για την ENPHE και τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στα ακόλουθα link:

https://www.enphe.org/

https://www.enphe.org/en/news/enphe-graduation-project-awards-2023-submissions-open

Αναμένουμε τις περιλήψεις σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!!!