Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Λαμίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συμμετείχε και φέτος για δεύτερη χρονιά σε ένα 5 ήμερο BIP Course στην Πράγα.  Στο course συμμετείχαν αλλά δυο Πανεπιστήμια, Department of Rehabilitation, Third Faculty of Medicine, Charles University, Czech Republic και το School of Health Care, Savonia University of Applied Sciences, Finland. Στο Course συμμετείχαν δυο Καθηγητές του Τμήματος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ζαχαρίας Δημητριάδης και ο Επίκουρος Καθηγητής Θωμάς Μπέσιος και 12 φοιτητές που είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες από εξειδικευμένους Καθηγητές αλλά και  Φυσικοθεραπευτές στο χώρο της Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας. Επισκεφτήκαμε 4 από τα μεγαλύτερα Κέντρα Αποκατάστασης στην Τσεχία που εξειδικεύονται στις Κακώσεις Νωτιαίου Μυελού, TBI injuries, σε παιδιά με Εγκεφαλική Παράλυση και Νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Τους δόθηκε η δυνατότητα   να δούνε από κοντά θεραπείες με τη χρήση Virtual reality, locomat, Vojta method, Task Oriented method, PNF method, Dynamic Neuromuscular Stabilisation, Neurodance, Bobath method, αλλά και ότι Τεχνολογικά νέο υπάρχει σε παιδιά και ενήλικες στο χώρο της Αποκατάστασης.  Επίσης επισκέφτηκαν το Πανεπιστημιακό Autopsy room του Charles University.

Ευχαριστούμε πολύ το Third Faculty of Medicine, Czech Republic και ιδιαίτερα την Καθηγήτρια Prof. Kamila Řasová, Ph.D., Professor at the Department of Rehabilitation, Third Faculty of Medicine, Charles University για την άψογη διοργάνωση και φιλοξενία. Την επόμενη χρονιά η διοργάνωση θα γίνει από το Τμήμα μας !!!!!!!!!