Το μάθημα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας θα γίνεται Τρίτη 12-14 και Τετάρτη 9-11