Α.Μ.ΕισηγητήςΤίτλος πτυχιακήςΤίτλος πτυχιακής (Αγγλικά)
2420062Ζαχαρίας ΔημητριάδηςΣυσχέτιση κοινωνικοοικονομικών και ψυχολογικών παραγόντων με το εύρος κίνησης και την ιδιοδεκτικότητα της ΟΜΣΣ σε υγιή άτομαCorrelation of socioeconomic and psychological factors with the range of movement and proprioception of healthy people
2420099 2420067Παρασκευή ΜπίλικαΔιαπολιτισμική διασκευή στην ελληνική γλώσσα των ερωτηματολογίων Multidimensional Pain Questionnaire in Professional Dance (MPQDA) και Self-Estimated Functional Inability (SEFIP)Cross-Cultural validation in Greek language of the questionnaires Multidimensional Pain Questionnaire in Professional Dance (MPQDA) and Self-Estimated Functional Inbility (SEFIP)