Το Τμήμα μας θα συμμετέχει στον διεθνή διαγωνισμό του ENPHE για την βράβευση της καλύτερης προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας.

Το Τμήμα μας θα συμμετέχει στο διαγωνισμό με μία εργασία που θα επιλεχθεί μέσω αξιολόγησης ανάμεσα από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές εργασίες που ολοκληρώθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 1/8/2023 και 31/7/2024.

Παρακαλούνται όσοι προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία μεταξύ των παραπάνω ημερομηνιών και ενδιαφέρονται να αξιολογηθούν για την συμμετοχή τους σε αυτόν τον διεθνή διαγωνισμό και να εκπροσωπήσουν το Τμήμα Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να στείλουν μία αγγλική περίληψη (το πολύ 300 λέξεων, χωρίς επισυναπτόμενα, 3-5 λέξεις-κλειδιά) στην γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (g-physio@uth.gr).

Στο αρχείο της περίληψης θα πρέπει επίσης να αναφέρεται ο τίτλος της εργασίας, το όνομα του φοιτητή, το e-mail του, το τηλέφωνό του, το ίδρυμα προέλευσης, το όνομα του εισηγητή, η ημερομηνία επιτυχούς ολοκλήρωσης της μελέτης, ο αριθμός πρωτοκόλλου από την έγκριση που πήρε από την επιτροπή ηθικής και δεοντολογίας (εφόσον χρειάζεται) και εάν η εργασία ήταν προπτυχιακή η μεταπτυχιακή.

Η περίληψη θα πρέπει να σταλεί στην γραμματεία του Τμήματος το αργότερο μέχρι τις 30-6-2024.

Περισσότερα για την ENPHE και τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο link:

https://www.enphe.org

Αναμένουμε τις περιλήψεις σας και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!!!