ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με την αριθμ. 163/15-04-2024 (Θέμα 2.ΙΙ) συνεδρίαση του Συμβουλίου Ένταξης του ΠΘ, αποφασίστηκε ότι καμία πτυχιακή εργασία δεν θα κατατίθεται για υποστήριξη εάν προηγουμένως δεν έχει ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία πρόληψης λογοκλοπής της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος.

Ειδικότερα:

1. Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία, μαζί με την αίτηση για εξέταση της πτυχιακής εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπεριέχονται στοιχεία λογοκλοπής καθώς και την βεβαίωση της Βιβλιοθήκης . Η αίτηση πρέπει απαραίτητα να έχει την υπογραφή του επιβλέπων καθηγητή.

2. Ο επιβλέπων καθηγητής ελέγχει την πτυχιακή εργασία, μέσω του διεθνούς αναγνωρισμένου λογισμικού πρόληψης λογοκλοπής Turnitin, το οποίο έχει ενσωματωθεί στην πλατφόρμα eClass και παρέχει τη συναίνεσή του για την παρουσίαση και υποστήριξή της.