Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους Εισηγητές τους και να καταθέσουν στη Γραμματείς του Τμήματος την Αίτηση Ανάθεσης Θέματος Πτυχιακής (Έντυπο Β) έως την Παρασκευή 15-12-2023.

Α/ΑΑ.Μ.Εισηγητής
13717 3286ΜΕΛΙΓΓΑΣ
53578 3593ΣΟΥΡΛΗΣ
 3267 3628ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών