Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και αν επιθυμούν να υποβάλλουν υπόμνημα-ένσταση εντός 10 ημερολογιακών ημερών, στέλνοντας email στο g-physio@uth.gr.