Α. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τους Εισηγητές τους και να καταθέσουν στη Γραμματείς του Τμήματος την Αίτηση Ανάθεσης Θέματος Πτυχιακής (Έντυπο Β) έως την Πέμπτη 25-04-2024.

Α/ΑΑ.Μ.Εισηγητής
13181 3782ΜΕΛΙΓΓΑΣ
22819 2249ΣΟΥΡΛΗΣ
32708 2675ΑΛΕΞΙΟΥ
43368 3720ΑΛΕΞΙΟΥ

Η Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών