ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BIP ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ 2024

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που είναι από το 7 εξάμηνο και πάνω και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα BIP Νευροαποκατάστασης που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο του 2024 στην Πράγα (13/05/2024 έως 17/05/2024) να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που γράφονται παρακάτω στην Γραμματεία του Τμήματος μέχρι την Τετάρτη 22/11/2023.

Δικαιολογητικά

  1. Έντυπο Συμμετοχής των φοιτητών σε εργασίες ανασκόπησης ή ερευνητικές εργασίες πάνω στην Νευρολογική αποκατάσταση
  2. Έντυπα από Παρουσιάσεις σε συνέδρια ή ημερίδες ή δημοσιεύσεις σε περιοδικά άρθρων πάνω στην Νευρολογική Φυσικοθεραπεία
  3. Μέσος όρος Βαθμολογίας τυπικού εξαμήνου( θα το πάρετε από τη Γραμματεία)
  4. Να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τα Νευρολογικά μαθήματα και τις Κλινικές Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας(Τη βαθμολογία των μαθημάτων θα την πάρετε από τη Γραμματεία)
  5. Αντίγραφο Πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας Β2

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα γίνει κλήρωση από τα μέλη της επιτροπής.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα θα είναι μέχρι 10

Ο Υπεύθυνος Καθηγητής

Δρ. Θωμάς Μπέσιος