Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, που προέρχονται από μετεγγραφή  ότι θα υποβάλλουν  ηλεκτρονικά την Αίτηση

για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης,  μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr),

χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού.

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση θα υποβάλλονται

Από  την  Τρίτη  5 Δεκεμβρίου  έως και την  Πέμπτη  21 Δεκεμβρίου  2023

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης  πρέπει να κάνουν χρήση του

Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).

Επισημαίνεται ότι για να αξιολογηθεί η αίτηση πρέπει να είναι σε κατάσταση «οριστικοποιημένη από φοιτητή» και όχι σε «πρόχειρη».