Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην "Προηγμένη Φυσικοθεραπεία"

Ι. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Πλήρους Φοίτησης

Α' Εξάμηνο
ΝοΚΩΔ - ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1MΠ11 - Μεθοδολογία Έρευνας8 ECTS
2ΜΠ12 - Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας8 ECTS
3ΜΠ13 - Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών7 ECTS
4ΜΠ14 - Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση7 ECTS
Συνολικά ECTS: 30
Β' Εξάμηνο
ΝοΚΩΔ - ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1MΠ21 - Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση8 ECTS
2ΜΠ22 - Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος8 ECTS
3ΜΠ23 - Πνευμονική και Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση7 ECTS
4ΜΠ24 - Ειδικά Κλινικά Θέματα7 ECTS
Συνολικά ECTS: 30
Γ' Εξάμηνο
 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis30 ECTS
Συνολικά ECTS: 30

ΙΙ. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων Μερικής Φοίτησης

Α' Εξάμηνο
ΝοΚΩΔ - ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1MΠ11 - Μεθοδολογία Έρευνας8 ECTS
2ΜΠ14 - Κινητικός Έλεγχος & Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση7 ECTS
Συνολικά ECTS: 15
Β' Εξάμηνο
ΝοΚΩΔ - ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1MΠ22 - Αποκατάσταση Λειτουργικής Παθολογίας Κινητικού Συστήματος8 ECTS
2ΜΠ23 - Πνευμονική και Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση7 ECTS
Συνολικά ECTS: 15
Γ' Εξάμηνο
ΝοΚΩΔ - ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1MΠ12 - Αξιολόγηση Ανθρώπινης Κίνησης & Δραστηριότητας8 ECTS
2ΜΠ13 - Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Διαταραχών7 ECTS
Συνολικά ECTS: 15
Δ' Εξάμηνο
ΝοΚΩΔ - ΜάθημαΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
1MΠ21 - Κλινική Νευροεπιστήμη & Αποκατάσταση8 ECTS
2ΜΠ24 - Ειδικά Κλινικά Θέματα7 ECTS
Συνολικά ECTS: 15
Ε'-ΣΤ' Εξάμηνο
 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία - Master Thesis30 ECTS
Συνολικά ECTS: 30