Θέμα: Ενημέρωση για τη ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Αξιότιμες/οι Κύριες/οι,

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ είναι η δομή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που έχει ως στόχο την πρόσβαση των Φοιτητών/τριών με Αναπηρία και/ή Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΦμεΑ). Στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ εγγράφονται φοιτητές με αναπηρίες που εισάγονται χωρίς εξετάσεις, καθώς και φοιτητές με αναπηρίες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. δυσλεξία) που εισάγονται με προφορικές εξετάσεις. Επιπλέον, στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ εγγράφονται φοιτητές που επιθυμούν να υποστηρίξουν εθελοντικά την ΠΡΟΣΒΑΣΗ, καθώς και διδάσκοντες/ουσες, οι οποίοι/ες θέλουν ενημέρωση ή υποστήριξη.

Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ εποπτεύεται από τη Μάγδα Νικολαραΐζη, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής και από μία επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από έξι μέλη ΔΕΠ διαφόρων τμημάτων του Π.Θ. Επίσης, σε κάθε τμήμα υπάρχει ένα μέλος ΔΕΠ που λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος με την ΠΡΟΣΒΑΣΗ καθώς και ένα μέλος της γραμματείας που αναλαμβάνει θέματα που αφορούν στους ΦμεΑ.

Σας παρακαλούμε να ορίσετε με απόφαση συνέλευσης και να μας ενημερώσετε ποιο μέλος ΔΕΠ που θα είναι συνδετικός κρίκος και ποιο άτομο στη γραμματεία θα αναλάβει αυτό τον ρόλο.

Τέλος, σας παρακαλούμε να  ενημερώσετε τους/τις φοιτητές/τριες του τμήματος σας για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ και να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας το συνημμένο έντυπο. Είναι σημαντικό να επισημάνετε πως με απόφαση Συγκλήτου του ΠΘ (164/29-01-2016), οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν οποιαδήποτε διαφοροποίηση αναφορικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων (π.χ. σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος) ή/και την εξέτασή τους (π.χ. να δίνουν προφορικά) εγγράφονται υποχρεωτικά στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ. Ειδικά για τις εξετάσεις, οι ΦμεΑ που είναι εγγεγραμμένοι στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, μπορούν να έχουν διαφοροποιήσεις στις εξετάσεις τους τις οποίες προτείνει η ΠΡΟΣΒΑΣΗ και για τις οποίες σας ενημερώσουμε καθώς πλησιάζουν οι εξετάσεις.

Για επιπλέον πληροφορίες μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 24210-74345 καθημερινά 9:00-15:00, στο prosvasi@uth.gr ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://prosvasi.uth.gr

Με εκτίμηση,

Μάγδα Νικολαραΐζη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής-Αγωγής Κωφών
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
Επιστημονική Υπεύθυνη της ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

http://prosvasi.uth.gr/