Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Κορτιάνου Ελένη, πρόεδρος

Πέπερα Γαρυφαλλιά, μέλος

Σπανός Σάββας, μέλος

Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών

Κανελλόπουλος Ασημάκης, πρόεδρος

Παράς Γεώργιος, μέλος

Δημητριάδης Ζαχαρίας, μέλος

Εσωτερική Επιτροπή Δεοντολογίας

Καπρέλη Ελένη, πρόεδρος

Κορτιάνου Ελένη, μέλος

Κανελλόπουλος Ασημάκης, μέλος

Στριμπάκος Νικόλαος, αναπλ. μέλος

Σπανός Σάββας, αναπλ. μέλος

Δημητριάδης Ζαχαρίας, αναπλ. μέλος

Συντονιστική Επιτροπή Κλινικών

Κορτιάνου Ελένη, πρόεδρος

Πέπερα Γαρυφαλλιά, μέλος

Δημητριάδης Ζαχαρίας, μέλος

Σπανός Σάββας, αναπλ. μέλος

Επιτροπή Διδακτορικών

Στριμπάκος Νικόλαος, πρόεδρος

Καπρέλης Ελένη, μέλος

Κορτιάνου Ελένη, μέλος

Κανελλόπουλος Ασημάκης, αναπλ. μέλος

Υπεύθυνος Erasmus

Σπανός Σάββας

ΟΜ.Ε.Α.

Στριμπάκος Νικόλαος, πρόεδρος

Κορτιάνου Ελένη, μέλος

Κανελλόπουλος Ασημάκης, μέλος

Καπρέλη Ελένη, αναπλ. μέλος

Υπεύθυνος ALUMNI

Τρίγκας Παναγιώτης

Εκπρόσωπος Τμήματος στη ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Δημητριάδης Ζαχαρίας

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης Προγράμματος Σπουδών

Κορτιάνου Ελένη, πρόεδρος

Πέπερα Γαρυφαλλιά, μέλος

Σπανός Σάββας, μέλος

Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών Προγράμματος Σπουδών

Κανελλόπουλος Ασημάκης, πρόεδρος

Παράς Γεώργιος, μέλος

Δημητριάδης Ζαχαρίας, μέλος

Επιτροπή Ηθικής & Δεοντολογίας Προγράμματος Σπουδών

Πουλής Ιωάννης, πρόεδρος

Παράς Γεώργιος, μέλος

Δημητριάδης Ζαχαρίας, μέλος

Μελίγγας Κων/νος, αναπλ. μέλος