Παρακαλούνται όσοι Φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στη Δημιουργία Video Προβολής του Τμήματος να επικοινωνήσουν μέσω e-mail με τον κο Παρά Γεώργιο (gparas@uth.gr) το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 10.10.2022.