Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου, για τους φοιτητές που παρακολούθησαν τις ενότητες του εργαστηρίου αποκλειστικά στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο (δεν αφορά φοιτητές που παρακολούθησαν τις ενότητες σε παρελθοντικό ακαδημαϊκό εξάμηνο για τους οποίους έχει προηγηθεί ανάλογη ανακοίνωση), θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6/6 και την Τετάρτη 7/6, στο εργαστήριο Ηλεκτροφυσικών Μέσων Νο. 114.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές που έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στην δήλωση μαθημάτων και ταυτοχρόνως έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα εξέτασης δηλαδή έχουν παρακολουθήσει τον ελάχιστο οριζόμενο αριθμό εργαστηριακών ενοτήτων.

Η δήλωση συμμετοχής στην εξέταση πρέπει να γίνει στην Φόρμα δήλωσης ομάδας εξέτασης εργαστηρίου, στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X62Yu8i678xiHASb8yytyzKuoil8rs-7HXxyex4j5YI/edit?usp=sharing

Η εν λόγω Φόρμα δήλωσης ομάδας εξέτασης θα είναι διαθέσιμη για δηλώσεις έως το Σάββατο 3/6 στις 22:00.

Τα ονοματεπώνυμα πρέπει να δηλωθούν αυστηρά ανά τετράδες (4 ονόματα σε κάθε κελί που αντιστοιχεί σε ημίωρο εξέτασης, στις αντίστοιχες στήλες).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να ξεκινήσουν τις δηλώσεις από το πρώτο εξεταστικό διάστημα (ημίωρο) της πρώτης ημέρας εξέτασης (Τρίτη) και να συνεχίζουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξουν κενά στις ομάδες δηλαδή, να προηγηθεί η συμπλήρωση των εξεταστικών διαστημάτων της Τρίτης (γαλάζια κελιά) και αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση της Τρίτης να ακολουθήσει η συμπλήρωση εξεταστικών διαστημάτων της Τετάρτης (ροζ κελιά).

Συστήνεται να δοθεί η δέουσα προσοχή στα παραπάνω διότι, δυο ημέρες πριν τις ημέρες εξέτασης (Κυριακή 4/6), στην περίπτωση ύπαρξης ασυμπλήρωτων διαστημάτων, αυτά θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά από τον διδάσκοντα, με μετακίνηση των ομάδων που ακολουθούν.

Σαν συνέπεια, φοιτητές που δεν θα είναι παρόντες κατά την στιγμή εισόδου της ομάδας που έχουν δηλώσει, όποια κι αν είναι η τελική χρονική στιγμή εισόδου, δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξέταση.

Για την αποφυγή προβλημάτων με την χρονική στιγμή εισόδου της κάθε ομάδας για εξέταση, οι φοιτητές: 1) προτρέπονται να τηρήσουν τις παραπάνω οδηγίες σχετικά με την προτεραιότητα συμπλήρωσης των εξεταστικών διαστημάτων και 2) υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο εξέτασης 30 λεπτά πριν την ώρα που έχει δηλωθεί η ομάδα τους.

Οι εξεταζόμενοι οφείλουν, βάσει του κανονισμού, η ένδυσή τους να είναι κατάλληλη για την διεξαγωγή εξέτασης (π.χ. φόρμα κλπ.) και να έχουν διαθέσιμη προς επίδειξη την φοιτητική ή αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο πιστοποιεί την ταυτότητά τους.

Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω οδηγεί σε αποκλεισμό από την εξέταση.

Ο εκπαιδευτικός

Δρ Σάββας Σπανός
Επίκουρος Καθηγητής