Οι φοιτητές του Τμήματος (δεν αφορά φοιτητές του πρώην Τ.Ε.Ι.) που έχει δρομολογηθεί να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση από 1/5/2023-31/8/2023 με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καλούνται σε διαδικτυακή συνάντηση/ενημέρωση μέσω MSTeams, την Τετάρτη 26/4/2023 και ώρα 18:15, σχετικά με την διαδικασία εκπόνησης της άσκησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές έχουν ήδη προστεθεί στο σύνολό τους, στο αντίστοιχο πεδίο με τίτλο «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΦΘ» όπου μπορούν να συμμετάσχουν όταν ο υπεύθυνος δημιουργήσει το αντίστοιχο meeting.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης