Παρακαλούνται οι φοιτητές που θα εξεταστούνε στο Εργαστήριο του μαθήματος να συμπληρώσουνε τα ονόματά τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://docs.google.com/document/d/1Z3EdGMc2hyjMXvALHD2UuY9mN9oi263X/edit?usp=sharing&ouid=101398798700365327938&rtpof=true&sd=true

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 06 Ιουνίου για την Ομάδα της Τρίτης, την Τετάρτη 07 Ιουνίου για την Ομάδα της Πέμπτης, την Πέμπτη 08 Ιουνίου για την Ομάδας της Παρασκευής 08:00-10:00 και την Παρασκευή 09 Ιουνίου για την ομάδας της Παρασκευής 10:00-12:00.

Στο τέλος της κάθε λίστας, και οποιαδήποτε ημέρα, θα συμπληρώσουνε τα ονόματά τους οι φοιτητές που έχουνε παρακολουθήσει σε προηγούμενο εξάμηνο το εργαστήριο και δεν έχουν εξεταστεί ή έχουνε εξεταστεί και δεν έχουνε περάσεις επιτυχώς το μάθημα. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές του Προγράμματος Σπουδών (πρώην ΤΕΙ).

Ο υπεύθυνος του Μαθήματος
Γιώργος Παράς