Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν εξ αποστάσεως 22 Φεβρουαρίου