Ανακοινώνεται ότι, καθώς δεν ακολουθήθηκαν πλήρως οι οδηγίες της αντίστοιχης ανακοίνωσης σχετικά με την εξέταση του εργαστηρίου, στον παρακάτω σύνδεσμο έχουν αναρτηθεί οι τελικές ομάδες και χρόνοι εξέτασης μετά την απαραίτητη και αναμενόμενη παρέμβαση του υπευθύνου του μαθήματος.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f3-Cux0VTII8RGD8jxknHl_hViXrKxhvI9crRrEPyiE/edit?usp=sharing

Από εδώ και πέρα δεν επιτρέπονται αλλαγές στις ομάδες και τους χρόνους εξέτασης πλην αυτές των αμοιβαίων αλλαγών σε ομάδες ή άτομα.

Σημειώνεται ότι η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω οδηγεί σε αποκλεισμό από την εξέταση.

Επίσης εξακολουθεί να ισχύει ότι οι εξεταζόμενοι υποχρεούνται να βρίσκονται στον χώρο εξέτασης 30 λεπτά πριν την τελική ώρα που έχει τοποθετηθεί η ομάδα τους.

Ο εκπαιδευτικός

Δρ Σάββας Σπανός
Επίκουρος Καθηγητής