Παρακαλούνται οι φοιτητές που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης να μην χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς τους ούτε να κάνουν διόρθωση στην ακαδημαϊκή τους ταυτότητα, μέχρι νέας ανακοίνωσης, λόγω εργασιών στο πρόγραμμα της Γραμματείας, από τη Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης.