Ανακοίνωση Αθλητικής Φυσικοθεραπείας Εργαστήριο (Πρώην ΤΕΙ)

Παρακαλούμε τους φοιτητές που χρωστούν το μάθημα της Αθλητικής Φυσικοθεραπείας (πρώην ΤΕΙ) να δηλώσουν το όνομα τους στην παρακάτω φόρμα. Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 28/6 μετά την εξέταση της θεωρίας. Προθεσμία δήλωσης έως 18/6. Η λίστα για δήλωση εργαστηρίου έχει ανακοινωθεί στο eclass του μαθήματος.

Η Υπεύθυνη Μαθήματος

Καθ. Ελένη Καπρέλη