Την Παρασκευή 16  Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 11.00 π.μ, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Τμήματος ,ενημέρωση από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης  για την Αμειβόμενη Πρακτική ακαδ.έτους 2023-2024,  η οποία συγχρηματοδοτείται, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027», από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.
Η ενημέρωση αφορά τους/τις φοιτητές/φοιτήτριες που βρίσκονται  στο 8ο εξάμηνο και επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση μέσα στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 .