• Οι πρωτοετείς φοιτητές κάνουν ηλεκτρονική εγγραφή σε πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας έως 20 Σεπτεμβρίου
  • Η Εγγραφή για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2023 και της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις ολοκληρώνεται με τα παρακάτω

(από 18 έως 29 Σεπτεμβρίου –Λειτουργία Γραμματείας 10-12 καθημερινά)

1. Τυπωμένη η αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας

3. Φωτοτυπία Απολυτηρίου Λυκείου

4. Μία (1) Φωτογραφία  τύπου ταυτότητας

5. Συμπληρωμένη Αίτηση εγγραφής στο Τμήμα (θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος-Χρήσιμα έντυπα)

6. Υπεύθυνη Δήλωση μη εγγραφής σε άλλο τμήμα (θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος-Χρήσιμα έντυπα)

Οι εγγραφές (ταυτοποίηση) θα γίνονται:

  •  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία του Τμήματος 
  • όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς (συστημένα) στη διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Φυσικοθεραπείας  3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας Αθηνών, Λαμία 35132 με την προϋπόθεση ότι η τυπωμένη αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής θα φέρει την υπογραφή του φοιτητή και το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ ή από Αστυνομία ή με υπεύθυνη δήλωση μέσω  gov.gr.
  • Εγγραφές Αλλοδαπών –Αλλογενών

(από 18 έως 29 Σεπτεμβρίου –Λειτουργία Γραμματείας 10-12 καθημερινά)

Οι εγγραφές (ταυτοποίηση) θα γίνονται:

  •  αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στη Γραμματεία του Τμήματος 
  • όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν θα αποστέλλουν τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικώς (συστημένα) στη διεύθυνση : Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Φυσικοθεραπείας  3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας Αθηνών, Λαμία 35132

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Η δήλωση μαθημάτων για τους πρωτοετείς φοιτητές γίνεται από τη γραμματεία του Τμήματος και δηλώνονται μόνο τα μαθήματα του α΄ εξαμήνου.

Ο/Η φοιτητής/τρια πρέπει να επιλέξει ένα μάθημα επιλογής Αγγλική Ιατρική Ορολογία ή Πληροφορική

Για αυτήν την επιλογή πρέπει να ενημερώσει τη γραμματεία είτε με email στο g-physio@uth.gr  ή με φυσική παρουσία στη γραμματεία του τμήματος. Η επιλογή πρέπει να γίνει το αργότερο μετά την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα για το ά εξάμηνο θα ξεκινήσουν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα αναρτηθεί.

Οι ομάδες των εργαστηριακών μαθημάτων θα χωριστούν από τον υπεύθυνο του εξαμήνου ο οποίος θα κάνει και τις σχετικές ανακοινώσεις.