όσοι επιθυμούν να καταθέσουν ένσταση για τον παραπάνω αξιολογικό πίνακα μπορούν να στείλουν την αίτηση τους στο g-physio@uth.gr έως τις 16-8-2022