Η εξέταση του μαθήματος Ηλεκτροφυσικά Μέσα στην Φυσικοθεραπεία με τον κ. Χανδόλια για όσους δεν ήρθαν στην εξέταση στις 8-2-2023 θα γίνει την Τρίτη 20-2-2024 και ώρα 10:00