Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παλαιοτέρων ετών ότι από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα σίτισης

για όσους φοιτητές δεν μπόρεσαν να υποβάλουν αίτηση σίτισης. Η πλατφόρμα σίτισης θα είναι ανοικτή για όλους του φοιτητές

έως 6 Οκτωβρίου.

Από τη Δ/νση Φοιτητικής Μέριμνας