Αγαπητοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,

Σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2023-2024 ξεκινά τη Παρασκευή 31-05-2024 και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 21-06-2024.

Πρώτιστο μέλημα όλων των μελών του Ιδρύματος είναι η προαγωγή άριστης γνώσης και η απόδοση ισχυρού τίτλου σπουδών στους φοιτητές του. 

Με βάση τις πάγιες διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών παγκοσμίως, επιβάλλεται πλέον να συμμετέχετε και εσείς στην αξιοπιστία των σπουδών σας, μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των μαθήματων και των διδασκόντων.

Ζητούμε λοιπόν από όλους σας, να αξιοποιήστε τη δύναμη σας ως ενεργά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με την συμμετοχή σας στην αξιολόγηση των μαθημάτων,  που διατηρεί την πλήρη ανωνυμία στην συμπλήρωση και στην υποβολή των ερωτηματολογίων. 

Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται μέσα από την προσωπική διαδικτυακή σας πύλη (Portal φοιτητολογίου) στο ΠΘ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα, αλλά και τις οδηγίες που θα βρείτε στο εγχειρίδιο εσωτερικά, μπαίνοντας στο μενού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Επίσης, μπορείτε να αξιολογήσετε όλους του διδάσκοντες που μπορεί να διδάσκουν ένα μάθημα, με διαφορετικό ερωτηματολόγιο για κάθε διδάσκοντα.

Βήματα:

  • Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται μέσα από τη δικτυακή πύλη των φοιτητών (Portal), εκεί επιλέγετε το μενού Αξιολόγηση.
  • Τα μαθήματα προς αξιολόγηση βρίσκονται κάτω από το μενού Ερωτηματολόγια -> Πληροφορίες φοιτητή-> Τα μαθήματα μου.
  • Επιλέγοντας το παραπάνω μενού εμφανίζεται η οθόνη με τη λίστα των διαθέσιμων μαθημάτων (Διαθέσιμα Μαθήματα) προς συμπλήρωση.
  • Στις παραπάνω εμφανίζονται τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί στο εξάμηνο από τον φοιτητή. Αναλόγως των δηλώσεων και των τάξεων των μαθημάτων του φοιτητολογίου, εμφανίζονται και οι διδάσκοντες για τους οποίους υπάρχει η δυνατότητα αξιολόγησης. Αν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι διδάσκοντες που δίδαξαν το μάθημα, τότε αξιολογείται ο καθένας ξεχωριστά.
  • Αφού γίνει συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, είναι δυνατή η υποβολή του με το κουμπί Καταχώρηση Απαντήσεων. Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης του ερωτηματολογίου.
  • Μετά την υποβολή του ερωτηματολογίου, πατώντας το κουμπί Λίστα Ερωτηματολογίων γίνεται επιστροφή στη λίστα των διαθέσιμων μαθημάτων.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και είμαστε στη διάθεση σας για ότι χρειαστείτε στην διεύθυνση της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας modip@uth.gr, δηλώνοντας το Τμήμα  ή το ΠΜΣ σας και το μάθημα ή μαθήματα που τυχόν αντιμετωπίζετε πρόβλημα.