Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα στα πλαίσια της εξεταστικής περιόδου, αφού ακολουθήσουν τις οδηγίες του Πανεπιστημίου που εμπεριέχονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.uth.gr/news/diexagogi-exetaseon-ex-apostaseos, υποχρεούνται επίσης να ακολουθήσουν τις παρακάτω επιπλέον οδηγίες:

  • Εργαστηριακό μέρος

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί προφορικά το Σάββατο 23/01/2021 στις 8:30 μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης MS Teams.

Κατά συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν εγκατεστημένη στην συσκευή τους την αντίστοιχη εφαρμογή ακολουθώντας τις οδηγίες που εμπεριέχονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://it.uth.gr/content/ex-apostaseos-mathimata

Κατόπιν θα πρέπει να δηλώσουν το ονοματεπώνυμό τους στη φόρμα δήλωσης εξέτασης εργαστηρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tc0mUMEWmWNymMkvC8VtgM02fGo2nPp9Q_IGR35Hvuo/edit?usp=sharing

Τα ονοματεπώνυμα πρέπει να δηλωθούν ανά δύο άτομα και στην αμέσως διπλανή στήλη να δηλωθούν τα ίδια ονοματεπώνυμα με τους  λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες (όπως εμφανίζονται στο MS Teams). Παρακαλούνται οι φοιτητές να δηλώσουν την προτίμηση ώρας από το πρωί προς το μεσημέρι ώστε να μην υπάρχουν κενά στις ώρες ενδιάμεσα. Σε αυτή την περίπτωση θα καλούνται από τον εξεταστή οι αμέσως επόμενοι.

Την ημέρα της εξέτασης και τουλάχιστον μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασης που έχουν δηλώσει, θα πρέπει να έχουν ενεργοποιήσει στην συσκευή τους την πλατφόρμα MS Teams χωρίς όμως να συνδεθούν στο αντίστοιχο μάθημα. Αντιθέτως θα περιμένουν πρόσκληση από τον εξεταστή για σύνδεση με το μάθημα και έναρξη της εξέτασης. Έτσι οι φοιτητές θα προσκαλούνται από τον εξεταστή με την σειρά που έχουν δηλώσει στην εν λόγω φόρμα.

Για τις ανάγκες της όσο το δυνατόν αντικειμενικότερης αλλά και αδιάβλητης διαδικασίας, ο κάθε εξεταζόμενος φοιτητής θα πρέπει να διαθέτει κάμερα και μικρόφωνο ενεργοποιημένα και να έχει τοποθετημένη την κάμερα με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να καταγράφει όσο το δυνατόν περισσότερο από τον εσωτερικό χώρο στον οποίο βρίσκεται και εξετάζεται ο φοιτητής. Επίσης ο εξεταζόμενος θα πρέπει να φροντίσει 1) για την παρουσία δεύτερου ατόμου ( εάν χρειάζεται) της αρεσκείας του (φίλος, συμφοιτητής ), κατάλληλα ενδεδυμένου, που θα παίξει τον βοηθητικό ρόλο του «μοντέλου» για την εφαρμογή από τον εξεταζόμενο των απαιτούμενων δεξιοτήτων και 2) την ύπαρξη στον χώρο κρεβατιού και καρέκλας ως βοηθητικά μέσα για την εφαρμογή των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Επίσης απαγορεύεται αυστηρά η παρουσία άλλων ατόμων πλην των παραπάνω στο χώρο, κατά την διάρκεια της εξέτασης. Εφιστάται η προσοχή στα παραπάνω καθώς η παραμικρή παρέκκλιση θα οδηγεί σε αποκλεισμό από την εξέταση.

Επίσης, σημειώνεται  ότι σε  καμία  περίπτωση δεν  επιτρέπεται  η  καταγραφή  της  εξεταστικής διαδικασίας από οποιονδήποτε συμμετέχει σε αυτήν και με κανέναν απολύτως τεχνικό τρόπο και μέσο. Τέτοιες  ενέργειες παραβιάζουν τον  Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  Δεδομένων  ΕΕ  679/2019  και  τον  νόμο 4624/2019 και συνεπάγονται την ευθύνη αυτής/αυτού που τις διενεργεί.

Δρ Θωμάς Μπέσιος