Το Πρόγραμμα Διαδικτυακών Ορκωμοσιών της Σ.Ε.Υ. έχει ως εξής:

Δευτέρα 23 – 11 – 2020

Ώρα 18:00   Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών  Τμ. Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας

Ώρα 18:45   Απόφοιτοι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμ. Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας

Ώρα 19:30   Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών  Τμ. Νοσηλευτικής

Τετάρτη 25 – 11 – 2020

Ώρα 18:00  Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών  Τμ. Ιατρικής

Ώρα 18:45  Απόφοιτοι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμ. Ιατρικής

Ώρα 20:00  Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών  Τμ. Κτηνιατρικής

Ώρα 20:40  Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών  Τμ. Φυσικοθεραπείας

Η σύνδεση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας  e-presence