Έγγραφο του Υπουργείου Υγείας το οποίο ενημερώνει για τα μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας.