Την Πέμπτη 09.01.2020 στο αμφιθέατρο της φυσικοθεραπείας θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική θεωρία για την παρουσίαση των εργασιών όσων φοιτητών δεν κατάφεραν να παρουσιάσουν την κανονική περίοδο. Οι παρουσιάσεις θα ξεκινήσουν στις 11:00π.μ.

Γιώργος Παράς