Η εξέταση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο 119 την Τρίτη 14/01.

Λίστες για να δηλώσει την ώρα που επιθυμεί ο κάθε φοιτητής να εξεταστεί, θα αναρτηθούν στην πόρτα του εργαστηρίου 109 την Τετάρτη 8/01.

Η ανακοίνωση αφορά τις ομάδες που έκαναν μάθημα με τον κ. Πουλή και τον κ. Βάσση.

Οι Διδάσκοντες κος Πουλής και κος Βάσσης