Οι φοιτητές που δεν έχουν περάσει το εργαστήριο του μαθήματος μπορούν να προσέλθουν την ΤΡΙΤΗ 29 Σεπτεμβρίου 2020 και από ώρα 12:00 στο εργαστήριο 114 για την εξέτασή τους κατά ομάδες.

Η Υπεύθυνη Μαθήματος
Λ. Κομιανού